Preskočite na glavni sadržaj
  • Početna
  • Sudjelovanje predstavnika Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske u radnom posjetu Državnom izbornom povjerenstvu Republike Slovenije 16. i 17. veljače 2023. u Bledu i Bohinju, Republika Slovenija

Sudjelovanje predstavnika Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske u radnom posjetu Državnom izbornom povjerenstvu Republike Slovenije 16. i 17. veljače 2023. u Bledu i Bohinju, Republika Slovenija

Na poziv Državnog izbornog povjerenstva Republike Slovenije, 16. i 17. veljače 2023. održan je radni posjet predstavnika Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske Državnom izbornom povjerenstvu Republike Slovenije. Cilj radnog posjeta bio je razmjena iskustva sa slovenskim kolegama i potpisivanje sporazuma o suradnji.
U sastavu slovenske delegacije bili su: predsjednik Peter Golob, članovi Mitja Šuligoj, Marko Kambič i Drago Zadergal, tajnik Dušan Vučko te pomoćnice tajnika Kristina Klinc i Karolina Lužar.
U sastavu hrvatske delegacije bili su: potpredsjednica Vesna Fabijančić-Križanić, potpredsjednik Damir Kontrec, član Slaven Hojski i tajnica Albina Rosandić.
Radni posjet započeo je 16. veljače 2023. u Bledu razmjenom iskustva Državnog izbornog povjerenstva Republike Slovenije i Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske u provedbi izbora. Na kraju radnog dana potpisan je sporazum o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Slovenije i Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske na području organizacije i provedbe.
Radni posjet nastavljen je 17. veljače 2023. u Bohinju. Nastavljena je razmjena iskustva vezano uz organizaciju provedbe i provedbu izbora, kako na državnoj, tako i na lokalnoj razini.