Preskočite na glavni sadržaj

Interni akti

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 69/15 i 22/17)

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma (Narodne novine, broj 55/16)

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom nastalim u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma (Narodne novine, broj 38/23)