Preskočite na glavni sadržaj

Nadležnost Povjerenstva

Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon), uređeno je osnivanje Državnog izbornog povjerenstva kao stalnog tijela, sastav Državnog izbornog povjerenstva, način izbora predsjednika, potpredsjednika i članova Državnog izbornog povjerenstva, djelokrug, način rada i odlučivanja, odnos s građanima, tijelima i institucijama u Republici Hrvatskoj, suradnja s međunarodnim organizacijama i institucijama te ostala pitanja od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga Državnog izbornog povjerenstva.

Zakonom je propisano da je Državno izborno povjerenstvo stalno i neovisno državno tijelo koje obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu s navedenim Zakonom te zakonima kojima je regulirana provedba izbora u Republici Hrvatskoj, kao i provedba državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma.

Nadležnost Državnog izbornog povjerenstva može se podijeliti na nadležnost:
a) koja se odnosi na provedbu izbora i referenduma
b) koja se odnosi na provedbu nadzora financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
c) ostale nadležnosti - propisane člankom 11. st. 2. Zakona, a koje nisu obuhvaćene točkama a) i b).