Preskočite na glavni sadržaj

Stručna služba

Državno izborno povjerenstvo ima Stručnu službu za obavljanje stručnih poslova iz djelokruga Državnog izbornog povjerenstva te administrativnih, tehničkih i drugih poslova sukladno Zakonu o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Državnog izbornog povjerenstva uređeno je unutarnje ustrojstvo i način rada Stručne službe, utvrđena su radna mjesta i opis poslova, broj potrebnih državnih službenika, stručni i drugi uvjeti potrebni za raspored na radna mjesta te druga pitanja značajna za rad Stručne službe. (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Unutarnje ustrojstvo Stručne službe čine: