Preskočite na glavni sadržaj

Edukacije

Vodiči za financiranje izborne promidžbe 

Vodič za financiranje izborne promidžbe na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor 

Vodič za financiranje izborne promidžbe na izborima za predsjednika Republike Hrvatske

Vodič za financiranje izborne promidžbe na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Vodiči za financiranje izborne promidžbe na lokalnim izborima

Vodič za financiranje izborne promidžbe na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Vodič za financiranje izborne promidžbe na izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i izborima zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno zamjenika općinskih načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda.


Webinari

Webinar - Financiranje izborne promidžbe na izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Webinar - Financiranje izborne promidžbe na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Webinar – Financiranje izborne promidžbe na izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Webinar – Financiranje izborne promidžbe na izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika


Podsjetnici

Podsjetnik s pregledom obveza za financiranje izborne promidžbe na izborima zastupnika u Hrvatski sabor 2024.

Podsjetnik s pregledom obveza za financiranje izborne promidžbe na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske 2024.