Preskočite na glavni sadržaj

Izbori za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike

Pravo birati na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike imaju državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 godina života koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj se provode izbori.

Pravo biti biran za općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana, te njihovog zamjenika imaju državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 godina života koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora imaju prijavljeno prebivalište na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj se provode izbori, osim onih kojima je Zakonom o lokalnim izborima zabranjeno da budu kandidirani.

Ovlašteni predlagatelji kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana su političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora i birači. Dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti zajedničkog kandidata. Kada političke stranke i birači predlažu kandidate, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača.

Općinski načelnik, gradonačelnik i župan te njihovi zamjenici biraju se većinom glasova svih birača koji su glasovali prema evidenciji u izvatku iz popisa birača i priloženim potvrdama za glasovanje. Izabran je onaj kandidat koji na izborima dobije više od 50% glasova birača koji su glasovali. Ako niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova u prvom krugu glasovanja, održat će se drugi krug glasovanja četrnaesti dan nakon održavanja prvog kruga glasovanja. U drugom krugu izbor se ponavlja između dva kandidata s najvećim brojem glasova. U drugom krugu glasovanja izabran je kandidat koji dobije veći broj glasova birača koji su glasovali. Ako u drugom krugu glasovanja oba kandidata dobiju jednak broj glasova, održat će se treći krug glasovanja na način i po postupku propisanim za drugi krug glasovanja. Ako u trećem krugu glasovanja oba kandidata dobiju jednak broj glasova, izborni postupak ponovit će se u cijelosti.

 

Iznimno, ako se za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana kandidirao samo jedan ili samo dva kandidata, za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana izabran je kandidat koji na izborima dobije najveći broj glasova.