Preskočite na glavni sadržaj

Državni referendum


Na državnom referendumu birači odlučuju na temelju općeg i jednakog biračkog prava, neposredno tajnim glasovanjem, o pitanjima određenim Ustavom.

Državni referendum mogu raspisati Hrvatski sabor i predsjednik Republike Hrvatske.

Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili drugom pitanju iz svog djelokruga.

Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost i opstojnost Republike Hrvatske.

Hrvatski sabor će raspisati referendum o tim pitanjima ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.

Državni referendum mora se raspisati radi donošenja odluke o udruživanju Republike Hrvatske u savez s drugim državama.

Pravo sudjelovanja na državnom referendumu imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina. Glasovanje na državnom referendumu obavlja se, u pravilu, na glasačkim mjestima u Republici Hrvatskoj i u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske.

Na državnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su pristupili referendumu, a odluka donesena na referendumu je obvezatna.

Tijela koja provode državni referendum su Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, povjerenstvo za provedbu držanog referenduma u županiji, Gradu Zagrebu, gradu i općini i odbori za provedbu glasovanja na državnom referendumu.

Ustavnost i zakonitost državnog referenduma nadzire Državno izborno povjerenstvo i Ustavni sud Republike Hrvatske.
Zbog nepravilnosti pri provedbi državnog referenduma na glasačkom mjestu, birač ima pravo podnijeti prigovor Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati od završetka glasovanja.