Preskočite na glavni sadržaj

Državni referendum


Na državnom referendumu birači odlučuju na temelju općeg i jednakog biračkog prava, neposredno tajnim glasovanjem, o pitanjima određenim Ustavom.

Državni referendum mogu raspisati Hrvatski sabor i predsjednik Republike Hrvatske.

Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili drugom pitanju iz svog djelokruga.

Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost i opstojnost Republike Hrvatske.

Hrvatski sabor će raspisati referendum o tim pitanjima ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.

Državni referendum mora se raspisati radi donošenja odluke o udruživanju Republike Hrvatske u savez s drugim državama.

Pravo sudjelovanja na državnom referendumu imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina. Glasovanje na državnom referendumu obavlja se, u pravilu, na glasačkim mjestima u Republici Hrvatskoj i u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske.

Na državnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Republike Hrvatske, ako za pojedina pitanja Ustavom Republike Hrvatske nije drugačije određeno.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je.

Tijela koja provode državni referendum su Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, povjerenstvo za provedbu držanog referenduma u županiji, Gradu Zagrebu, gradu i općini i odbori za provedbu glasovanja na državnom referendumu.

Ustavnost i zakonitost državnog referenduma nadzire Državno izborno povjerenstvo i Ustavni sud Republike Hrvatske.
Zbog nepravilnosti pri provedbi državnog referenduma na glasačkom mjestu, birač ima pravo podnijeti prigovor Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati od završetka glasovanja.