Preskočite na glavni sadržaj

Lokalni referendum

Na lokalnom referendumu birači odlučuju, neposredno tajnim glasovanjem, o pitanjima iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određenima zakonom i statutom.

Lokalni referendum može raspisati predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.

Na lokalnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj je raspisan referendum.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je.

Tijela koja provode lokalni referendum su povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma u jedinici lokalne samouprave odnosno jedinici područne (regionalne) samouprave i odbori za provedbu glasovanja na lokalnom referendumu.

Ustavnost i zakonitost lokalnog referenduma nadzire Državno izborno povjerenstvo i Ustavni sud Republike Hrvatske.

Zbog nepravilnosti pri provedbi lokalnog referenduma na glasačkom mjestu, birač ima pravo podnijeti prigovor Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati od završetka glasovanja.