Preskočite na glavni sadržaj

Nabava

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 1. siječnja 2018. godine objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

2024.
Plan nabave za 2024.


2023.
Plan nabave za 2023.


2022.
Plan nabave za 2022.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 12016)


2021.
Plan nabave za 2021.


2020.
Izmjena Plana nabave za 2020.


2019.
Plan nabave za 2019.


2018.
Plan nabave za 2018.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)


2017.

Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017.

Okvirni sporazumi, Ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma (csv)


2016.

Plan nabave za 2016.

Okvirni sporazumi, Ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma i Ugovori o javnoj nabavi


2015.

Plan nabave za 2015.

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Ugovori o javnoj nabavi


2014.

Plan nabave za 2014.


2013.

Plan nabave za 2013.
 

2012.

Plan nabave za 2012.

Tablica ugovora o javnoj nabavi te okvirnih sporazuma i ugovora javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma


2011.

Tablica ugovora o javnoj nabavi te okvirnih sporazuma i ugovora javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma