Preskočite na glavni sadržaj

IPA 2010 Twinning light projekt – Jačanje sustava nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Ovaj projekt financira Europska unija. / This project is funded by the European union.

Stupanjem na snagu Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (u daljnjem tekstu: Zakon) 2011., Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Državno izborno povjerenstvo) je dobilo u nadležnost provedbu nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Primjenjujući odredbe Zakona, Državno izborno povjerenstvo se susrelo s određenim izazovima u provedbi nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Opći cilj ovog projekta je stvaranje učinkovitog sustava nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe u Republici Hrvatskoj i unapređivanje preventivnih mjera u borbi protiv korupcije.

Svrha ovog projekta je jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta u provedbi nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Projektne aktivnosti započele su u travnju, a završile u rujnu 2014.

Proračun projekta iznosi 188.889,00 Eura (IPA proračun 170.000,00 Eura i nacionalno sufinanciranje 18.889,00 Eura).

 

Postignuti rezultati

Projektni rezultati su ostvareni kroz provedbu aktivnosti raspoređenih u tri komponente.

Komponenta 1: Daljnje poboljšanje pravnog okvira i metodoloških alata kako bi se osigurao učinkovit nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Glavni postignuti rezultati:

  • Pripremljene preporuke za unapređenje pravnog okvira za provedbu nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe u Republici Hrvatskoj.
  • Pripremljene Upute o metodama i načinima provedbe nadzora financiranja političkih aktivnosti i Upute o metodama i načinima provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe.
  • Pripremljena studija izvodljivosti za uvođenje informatičkog sustava za provedbu nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe.
  • Analizirane najčešće nepravilnosti i povrede Zakona o financiranju, te metode za njihovu prevenciju i sprečavanje.

Komponenta 2: Daljnje poboljšanje organizacijskih i administrativnih kapaciteta osoba uključenih u provedbu nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Glavni postignuti rezultati:

  • Pripremljene preporuke za poboljšanje unutarnje organizacije i strukture stručne službe Državnog izbornog povjerenstva i donijete preporuke za poboljšanje organizacije provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima.
  • Razvijen dugoročni program edukacije provedbe nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe namijenjen edukaciji stručnjaka iz nižih izbornih povjerenstava.
  • Jačanje kapaciteta zaposlenika Državnog izbornog povjerenstava u dijelu provedbe nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Komponenta 3: Razvoj Komunikacijske strategije i provedba promidžbenih aktivnosti

Glavni postignuti rezultati:

  • Razvijena dugoročna Komunikacijska strategija za jačanje svijesti javnosti u području financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe.
  • Priprema promidžbenih materijala i održavanje konferencije za političke subjekte i javnost općenito u svezi financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe u Republici Hrvatskoj

 

 

Korisnik projekta:

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

 

Projekt su proveli:

Središnja izborna komisija Republike Litve   Specijalna istražna služba  Republike Litve

 

U projektu su sudjelovali i:

Središnja izborna komisija Latvije    Ured za prevenciju i borbu protiv korupcije

 


Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost korisnika projekta i ne odražava nužno gledišta Europske unije.