Preskočite na glavni sadržaj

Propisi o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe i referenduma

  • Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine, broj 29/19, 98/19)
  • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14 i 114/22)
  • Zakon o političkim strankama (Narodne novine, broj 76/93, 111/96, 164/98,  36/01, 28/06 i 1/07 – v. čl. 28. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata – prestale važiti odredbe glave III. Zakona o političkim strankama)
  • Pravilnik o načinu vođenja evidencija, izdavanja potvrda te unosa izvješća o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma u informacijski sustav za nadzor financiranja (Narodne novine, broj 71/19)
  • Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave (Narodne novine, broj 14/20)