Obvezatne upute i obrasci

OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN-I
redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN-II
o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za zamjenika općinskog načelnika Općine Bale-Valle iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN-III
o zaštiti osobnih podataka

OBVEZATNE UPUTE BROJ FMLN-I
o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika općinskog načelnika Općine Bale-Valle iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine koji će se održati 5. svibnja 2019.

OBVEZATNE UPUTE S LOKALNIH IZBORA 2017. KOJE SE PRIMJENJUJU NA PRIJEVREMENE IZBORE ZA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BALE-VALLE IZ REDA PRIPADNIKA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE:

OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN-II
postupak kandidiranja kandidata za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

OBVEZATNE UPUTE BROJ L-IV
o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača na lokalnim izborima

OBVEZATNE UPUTE BROJ L-V
o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

OBVEZATNA UPUTA BROJ L-VI
o načinu uređenja biračkog mjesta


Broj potpisa potreban za predlaganje kandidature