Obvezatne upute i obrasci

OBVEZATNE UPUTE BROJ LN-I
redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

OBVEZATNE UPUTE BROJ LN-II
o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca

OBVEZATNE UPUTE BROJ LN-III
o zaštiti osobnih podataka

OBVEZATNE UPUTE FLN-I
o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe

OBVEZATNE UPUTE S LOKALNIH IZBORA 2017. KOJE SE PRIMJENJUJU NA PRIJEVREMENE IZBORE ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA:

OBVEZATNE UPUTE BROJ LN-II
postupak kandidiranja kandidata za općinske načelnike, gradonačelnike, župane te njihove zamjenike

OBVEZATNE UPUTE BROJ L-IV
o pravima i dužnostima promatrača, političkih stranka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača na lokalnim izborima

OBVEZATNE UPUTE BROJ L-V
o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

OBVEZATNE UPUTE BROJ L-VI
o načinu uređenja biračkog mjesta


Broj potpisa potreban za predlaganje kandidature