Prijevremeni izbori za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Milna održavaju se 30. rujna 2018.