Obvezatne upute i obrasci

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-I
redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-II
o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-III
o zaštiti osobnih podataka

OBVEZATNE UPUTE BROJ FLS-I
o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe

OBVEZATNE UPUTE S LOKALNIH IZBORA 2017. KOJE SE PRIMJENJUJU NA PRIJEVREMENE IZBORE ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ORAHOVICE I ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OTOK

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-II
postupak kandidiranja kandidata za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

OBVEZATNE UPUTE BROJ L-IV
o pravima i dužnostima promatrača, političkih stranka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača na lokalnim izborima

OBVEZATNE UPUTE BROJ L-V
o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

OBVEZATNE UPUTE BROJ L-VI
o načinu uređenja biračkog mjesta


Broj potpisa potreban za predlaganje kandidacijske liste - Grad Orahovica
Broj potpisa potreban za predlaganje kandidacijske liste - Općina Otok