Preskočite na glavni sadržaj

Kandidatura

Obvezatne upute
 

 
Obrasci za postupak kandidiranja
 
Izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
Izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika
 
Izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno zamjenika općinskog načelnika iz pripadnika hrvatskoga naroda
 

Brojčani podaci Ministarstva pravosuđa i uprave