Preskočite na glavni sadržaj

Kandidatura

KANDIDACIJSKE I ZBIRNE LISTE (stanje od 03.05.2021. u 19:00 sati)

Kandidacijske liste za županijsku skupštinu/Gradsku skupštinu Grada Zagreba/gradsko vijeće/općinsko vijeće (xlsx / csv)
Kandidati za župana/gradonačelnika/općinskog načelnika (xlsx / csv)
Kandidati za zamjenika župana/gradonačelnika/općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine/zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda (xlsx / csv)

Statistički podaci o kandidaturi

Rodna statistika kandidata

Dobna statistika kandidata

Obvezatne upute
Obvezatne upute broj LS I
- postupak kandidiranja za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Obvezatne upute broj LS II
- obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Obvezatne upute broj LN I
- postupak kandidiranja kandidata za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika
Obvezatne upute broj LN II
- obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika
Obvezatne upute broj MLN I
- postupak kandidiranja kandidata za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda
Obvezatne upute broj MLN II
- obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda

 
Obrasci za postupak kandidiranja
 
Izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- OLS-1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za izbor članova općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba
- OLS-2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba
- OLS-3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
- OLS-4 – Izjava kandidata državljanina druge države članice Europske unije o osobnim podacima za kandidiranje
- OLS-5 – Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe kandidacijske liste za izbor članova općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba

Napomena: 
Potpisi birača prikupljaju se na dijelu obrasca OLS-2 na stranicama od 6. do 9. te je samo te stranice obrasca potrebno printati kada se radi o prikupljanju potpisa birača.

 
Izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika
- OLN-1 – Prijedlog kandidata za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika
- OLN-2 – Prijedlog kandidata za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba
- OLN-3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
- OLN-4 – Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe za izbor izvršnog tijela općine, grada, županije i Grada Zagreba

Napomena: 
Potpisi birača prikupljaju se na dijelu obrasca OLN-1 na stranicama od 4. do 7. te je samo te stranice obrasca potrebno printati kada se radi o prikupljanju potpisa birača.
Potpisi birača prikupljaju se na dijelu obrasca OLN-2 na stranicama od 4. do 7. te je samo te stranice obrasca potrebno printati kada se radi o prikupljanju potpisa birača.
 
 
Izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno zamjenika općinskog načelnika iz pripadnika hrvatskoga naroda
- OMLN-1 – Prijedlog kandidata za izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana iz reda pripadnika nacionalne manjine
- OMLN-2 – Prijedlog kandidata za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda
- OMLN-3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
- OMLN-4 – Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe za izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana iz reda pripadnika nacionalne manjine/pripadnika hrvatskoga naroda

Napomena:
Potpisi birača prikupljaju se na dijelu obrasca OMLN-1 na stranicama od 4. do 7. te je samo te stranice obrasca potrebno printati kada se radi o prikupljanju potpisa birača.
Potpisi birača prikupljaju se na dijelu obrasca OMLN-2 na stranicama od 4. do 7. te je samo te stranice obrasca potrebno printati kada se radi o prikupljanju potpisa birača.
 


Brojčani podaci Ministarstva pravosuđa i uprave

Izdavanje potvrda/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja

Kontakt podaci općinskih sudova i stalnih službi


Priopćenja, Upozorenja, Obavijesti

Upozorenje ovlaštenim predlagateljima kandidacijskih lista i kandidata u svezi korištenja propisanih obrazaca u postuku kandidiranja na lokalnim izborima 2021.

Priopćenje o prikupljanju potpisa birača kojima je izrečena mjera izolacije/samoizolacije i ovjeri očitovanja o prihvaćanju kandidature kandidata kojima je izrečena mjera izolacije/samoizolacije

Priopćenje o provjeri i usklađivanju podataka o nacionalnoj pripadnosti birača u registru birača

Priopćenje o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje i izdavanju potvrde općinskog suda odnosno stalne službe ili posebnog uvjerenja Ministarstva pravosuđa i uprave u smislu članka 13. stavaka 2. i 3. Zakona o lokalnim izborima