Izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pravo birati na izborima za članove predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 godina života koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, u kojoj se provode izbori. Državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se provode izbori imaju pravo birati članove predstavničkog tijela te jedinice.

Pravo biti biran za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave imaju državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 godina života koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora imaju prijavljeno prebivalište na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za čije se predstavničko tijelo provode izbori, osim onih kojima je Zakonom o lokalnim izborima zabranjeno da budu kandidirani. Za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave imaju pravo biti birani državljani drugih država članica Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se provode izbori, u skladu s posebnim zakonom, osim onih kojima je Zakonom o lokalnim izborima zabranjeno da budu kandidirani.

Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora i birači. Dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti zajedničku kandidacijsku listu. Kada birači predlažu kandidacijske liste predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača.
Članovi predstavničkih tijela biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo područje općine ili grada, županije ili Grada Zagreba čini jednu izbornu jedinicu.