Preskočite na glavni sadržaj

Najčešća pitanja i odgovori

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) je, s obzirom na dosadašnje iskustvo u provedbi izbora zastupnika u Hrvatski sabor pripremilo pregled najčešćih pitanja birača, kandidata i promatrača koja su se javljala u provedbi navedenih izbora (dalje: pregled najčešćih pitanja).

Pitanja su podijeljena u pet poglavlja:  Drugo, treće i četvrto poglavlje su nadalje podijeljena na kategorije Što zanima kandidate? i Što zanima birače?
Izbor zastupnika u Hrvatski sabor propisan je  Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-pročišćeni tekst, 104/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19).
Izbori zastupnika u Hrvatski sabor provode se u dvanaest izbornih jedinica čija su područja uređena Zakonom o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 114/23 i 125/23). U deset izbornih jedinica (I.-X.) bira se po 14 zastupnika. Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj biraju 3 zastupnika u posebnoj (XI.) izbornoj jedinici, a birači pripadnici nacionalnih manjina biraju ukupno 8 zastupnika u posebnoj (XII.) izbornoj jedinici (pripadnici srpske nacionalne manjine biraju tri zastupnika; pripadnici mađarske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika; pripadnici talijanske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika; pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika; pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika; pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika u Hrvatski sabor).