Obvezatne upute i obrasci

Obvezatne upute broj Z I
redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj Z II
postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj Z III
obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora (OZ-1 do OZ-19)

Obvezatne upute broj Z IV
o zaštiti osobnih podataka

Obvezatne upute broj Z V
o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode, birača u mirovnim operacijama i misijama i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi
 
Obvezatne upute broj Z VI
o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj Z VII
o pravima i dužnostima promatrača

Obvezatne upute broj Z VIII
o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj Z IX
obrasci za postupak provedbe izbora (OZ-20 do OZ-59)
obrasci za postupak provedbe izbora (OZ-20 do OZ-59)