Preskočite na glavni sadržaj

Najčešća pitanja i odgovori

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) je, s obzirom na dosadašnje iskustvo u provedbi redovnih i prijevremenih lokalnih izbora, pripremilo pregled najčešćih pitanja birača, kandidata i promatrača koja su se javljala u provedbi navedenih izbora (dalje: pregled najčešćih pitanja).
Pitanja su podijeljena u šest poglavlja:
Šesto poglavlje je namijenjeno biračima i kandidatima na izborima zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda, i nosi naslov:
Lokalni izbori uređeni su Zakonom o lokalnim izborima.
Najčešći pojmovi koji se koriste u pregledu najčešćih pitanja su:
 
Jedinica – Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Lokalni izbori – U smislu Zakona o lokalnim izborima, lokalni izbori su:
  • izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se zamjenici biraju sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava 
  • izbori zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz redova nacionalnih manjina
  • izbori zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda hrvatskoga naroda
Nadležno izborno povjerenstvo – izborno povjerenstvo (općinsko/gradsko/županijsko/ Izborno povjerenstvo Grada Zagreba) koje provodi određenu vrstu lokalnih izbora
 
Napomena: Odgovori na najčešća pitanja, koja se navode u nastavku, temelje se na Zakonu o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, broj 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), Zakonu o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 92/10) i Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11 i 93/11), Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19) i Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji („Narodne novine“, broj 143/12, 105/15 i 32/17).
 
Odgovore na pitanja koja nisu obuhvaćena pregledom najčešćih pitanja zainteresirane osobe mogu dobiti upitom Državnom izbornom povjerenstvu na
tel. br.: 01 2100-600 ili 01 2100-601
adresu elektroničke pošte: dip@izbori.hr 
adresu: Zagreb, Visoka 15