Preskočite na glavni sadržaj

Izvadak iz zapisnika 205. sjednice Povjerenstva

IZVADAK IZ ZAPISNIKA (.doc/.pdf) 205. sjednice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske održane 14. svibnja 2020. u 09,30 sati u sjedištu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, Visoka 15, Zagreb.
 
D N E V N I   R E D

- usvajanje zapisnika sa 204. sjednice Povjerenstva
1. a) Utvrđivanje teksta Obvezatne upute broj Z I – redoslijed izbornih radnji i tijekrokova 
b) Utvrđivanje teksta Obvezatne upute broj Z II – postupak kandidiranja
c) Utvrđivanje teksta Obvezatne upute broj Z III – obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora (OZ-1 do OZ-19)
d) Utvrđivanje teksta Obvezatne upute broj Z IV – o zaštiti osobnih podataka
e) Utvrđivanje teksta Obvezatne upute broj Z V – o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode, birača u mirovnim operacijama i misijama i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi
f) Utvrđivanje teksta Obvezatne upute broj Z VI – o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
g) Utvrđivanje teksta Obvezatne upute broj Z VII – o pravima i dužnostima promatrača
h) Utvrđivanje teksta Obvezatne upute broj Z VIII – o načinu uređenja biračkog mjesta
2. a) Utvrđivanje teksta Priopćenja o raspisanim izborima zastupnika u Hrvatski sabor
b) Utvrđivanje teksta Priopćenja u svezi podnošenja prijedloga lista i prijedloga kandidata na izborima zastupnika u Hrvatski sabor
c) Utvrđivanje teksta Priopćenja o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje i izdavanju potvrde općinskog suda ili posebnog uvjerenja Ministarstva pravosuđa s ciljem dokazivanja neispunjenja pretpostavki iz članka 9. stavka 4. i 5. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
d) Utvrđivanje teksta Priopćenja o zastupljenosti žena i muškarca na kandidacijskim listama u I. – XI. izbornoj jedinici
e) Utvrđivanje teksta Priopćenja o obvezama izbornih sudionika za financiranje izborne promidžbe na izborima zastupnika u Hrvatski sabor koji će se održati 2020.
f) Utvrđivanje teksta Priopćenja o obvezama u slučaju nepodnošenja, nepravodobnosti, nepravovaljanosti ili odustanka od podnesene liste odnosno kandidature na izborima zastupnika u Hrvatski sabor koji će se održati 2020.
3. Utvrđivanje teksta Odluke o određivanju sjedišta izbornih povjerenstava izbornih jedinica na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor 2020.
4. Utvrđivanje stalnog sastava izbornih povjerenstava izbornih jedinica
5. a) Razmatranje prijedloga imenovanja informatičkog koordinatora Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i informatičkih koordinatora za područje izbornih jedinica i županija na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor 2020.
b) Utvrđivanje iznosa naknade informatičkom koordinatoru Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i informatičkim koordinatorima za područje izbornih jedinica i županija na izborima zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
6. a) Utvrđivanje iznosa naknade za rad izbornih povjerenstava na izborimazastupnika u Hrvatski sabor 2020.
Utvrđivanje iznosa sredstava za materijalne troškove za rad izbornih povjerenstava izbornih jedinica za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
b) Utvrđivanje iznosa naknade za rad biračkih odbora na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
c) Utvrđivanje iznosa naknade za rad biračkih odbora na biračkim mjestima u inozemstvu za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
d) Utvrđivanje iznosa naknade za najam kuće ili stambenog objekta za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
e) Utvrđivanje iznosa naknade za kućepazitelja ili domara za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
7. Razmatranje teksta vezano uz kibernetičku sigurnost u provedbi izbora zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
8. a) Donošenje odluka o utvrđivanju iznosa sredstava za materijalne troškove i naknade za stručni tim
b) Donošenje Izvješća o utrošku sredstava za provedbu izbora za predsjednika Republike Hrvatske održanih 22. i 29. prosinca 2019. te 5. siječnja 2020.
9. Razno


Dnevni red je prihvaćen te je na sjednici usvojeno:
 
Ad.1. A) – H) Obvezatne upute za izbor zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
Ad.2. A) – F) Priopćenja vezana uz izbor zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
Ad.3. Odluka o određivanju sjedišta izbornih povjerenstava izbornih jedinica na izborima zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
Ad.4. Odluke o imenovanju stalnih sastava izbornih povjerenstva izbornih jedinica
Ad.5. a) Odluka o imenovanju informatičkog koordinatora Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i informatičkih koordinatora za područje izbornih jedinica i županija na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor 2020.
b) Odluka o određivanju iznosa naknade informatičkom koordinatoru Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske na izborima zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
Ad.6. a) Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za rad izbornih povjerenstava na izborima zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
b) Odluka o utvrđivanju iznosa sredstava za materijalne troškove za rad izbornih povjerenstava izbornih jedinica za provedbu izbora za zastupnike u Hrvatski sabor 2020.
c) Odluka o određivanju iznosa naknade za rad biračkih odbora na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj na izborima zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
d) Odluka o određivanju iznosa naknade za rad biračkih odbora na biračkim mjestima u inozemstvu na izborima zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
e) Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za najam kuće ili stambenog objekta za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
f) Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za kućepazitelja ili domara za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
Ad.7. Dokument Kibernetička sigurnost u provedbi izbora zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
Ad.8. a) Odluka o utvrđivanju iznosa sredstava za materijalne troškove i za stručni tim na izborima za predsjednika Republike Hrvatske
          b) Izvješće o utrošku sredstava za provedbu izbora za predsjednika Republike Hrvatske održanih 22. i 29. prosinca 2019. te 5. siječnja 2020.
Ad.9. Razno