Preskočite na glavni sadržaj

OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN-II

o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine (.pdf)
 
 
1. Postupak kandidiranja na prijevremenim izborima za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine (dalje: prijevremeni izbori) koji će se održati 18. listopada 2020. obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama:
 
1.1. Obrasci za postupak kandidiranja su: 
 
 • OMLN-1 - Prijedlog kandidata političke stranke/političkih stranaka za zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana iz reda pripadnika nacionalne manjine, 
 • OMLN-2 - Prijedlog kandidata grupe birača za zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana iz reda pripadnika nacionalne manjine,
 • OMLN-5 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature, te
 • OMLN-6 - Podaci o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe kandidata za zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana iz reda pripadnika nacionalne manjine. 
 
2. U pripremi i provedbi prijevremenih izbora primjenjivat će se:
 
2.1. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj L I o obrascima za pripremu i provedbu izbora- imenovanje izbornih povjerenstava („Narodne novine“, broj 14/17), i to:
 
 • OL-1 - Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednice/predsjednika/ potpredsjednice/potpredsjednika/članice/člana stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora,
 • OL-2 - Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana proširenog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora,
 • OL-3 - Rješenje o imenovanju stalnog sastava županijskog izbornog povjerenstva,
 • OL-4 - Rješenje o imenovanju proširenog sastava županijskog izbornog povjerenstva,
 • OL-7 - Rješenje o imenovanju stalnog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva, te
 • OL-8 - Rješenje o imenovanju proširenog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva.
2.2. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj L-III o obrascima za pripremu i provedbu izbora („Narodne novine“, broj 38/17), i to:
 
 • OL-9 - Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora,
 • OL-10 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora,
 • OL-11 - Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine/grada, te
 • OL-13 - Rješenje o imenovanju biračkog odbora.
 
2.3. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj MLN-III o obrascima za provedbu izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda („Narodne novine“, broj 43/17), i to:
 
 • OMLN-7 - Glasački listić za izbor zamjenika općinskog načelnika/ gradonačelnika/župana iz reda pripadnika nacionalne manjine,
 • OMLN-10 - Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zamjenika župana iz reda pripadnika nacionalne manjine,
 • OMLN-12 - Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor  zamjenika župana iz reda pripadnika nacionalne manjine, 
 • OMLN-13 - Zapisnik o radu županijskog izbornog povjerenstva za izbor zamjenika župana iz reda pripadnika nacionalne manjine, te
 • OMLN-14 - Glasački listić za ponovljene izbore za zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana iz reda pripadnika nacionalne manjine.
 
3. Na prijevremenim izborima primjenjivat će se sljedeće obvezatne upute:
 
3.1. Obvezatne upute broj MLN-II- Postupak kandidiranja kandidata za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda („Narodne novine“, broj 38/17), osim u točki 4. stavak 2. i 3., koji se odnose na navođenje akademskih i stručnih naziva te akademskog stupnja kandidata u kandidaturi,
 
3.2. Obvezatne upute broj L-IV o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača na lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 38/17) osim u dijelu koji se odnosi na elektroničku aplikaciju za prijavu promatrača,
 
3.3. Obvezatne upute broj L-V o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto („Narodne novine“, broj 38/17) te
 
3.4. Obvezatne upute broj L-VI o načinu uređenja biračkog mjesta („Narodne novine“, broj 38/17).
 
 
4. Ove Obvezatne upute objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupaju na snagu 17. rujna 2020. 
 
5. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.