Obvezatne upute broj EP VI

obrasci za provedbu izbora (.pdf)
 
1. Provedba izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.
 
2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OEP.
 
3. Obrasci za provedbu izbora su:
- OEP-7 - Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora za provedbu izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske,
- OEP-8 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana/zamjenika člana biračkog odbora za provedbu izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske,
- OEP-9 -  Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području općine odnosno grada,
- OEP-10 - Glasački listić za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
- OEP-11 - Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske,
- OEP-12 - Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske na posebnom biračkom mjestu na kojem glasuju birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ili birači članovi posada pomorskihi riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i plutajućih objekata ili birači smješteni u ustanovama socijalne skrbi ili birači lišeni slobode,
- OEP-13 - Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske na biračkom mjestu u inozemstvu,
- OEP-14 - Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske,
- OEP-15 - Zapisnik o radu županijskog izbornog povjerenstva za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
 
4. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.
 
5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.
 
6. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva .