Obvezatne upute i obrasci

Obvezatne upute broj EP I
redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj EP II
obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora

Obvezatne upute broj EP III
postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj EP IV
o zaštiti osobnih podataka

Obvezatne upute broj EP V
o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača

Obvezatne upute broj EP VI
obrasci za provedbu izbora

Obvezatne upute broj EP VII
o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi i birača lišenih slobode

Obvezatne upute broj EP VIII
o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj EP IX
o načinu uređenja biračkog mjesta