KONAČNI REZULTATI IZBORA Liste koje su dobile najmanje 5% glasova birača Stanje od 29.04.2024. u 10:00