Izbori za predsjednika RH 2019.

KANDIDATURA

Zaprimljene kandidature Datum zaprimanja
{{item.kandidat}} - {{ item.naziv }}
{{predlagatelj}}
{{item.zaprimljeno | amDateFormat:'DD.MM.YYYY.'}}