Preskočite na glavni sadržaj

Propisi o ustrojstvu i načinu rada Državnog izbornog povjerenstva

  • Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 44/06 i 19/07)
  • Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 69/15 i 22/17)
  • Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom nastalim u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma (Narodne novine, broj 38/23)
  • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/1385/15 i 69/22)
  • Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Službeni list Europske unije od 4. svibnja 2016., broj L 119/1)
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine" broj 42/18)
  • Odluka o radnom vremenu Stručne službe Državnog izbornog povjerenstva