Preskočite na glavni sadržaj

Najčešća pitanja i odgovori

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) je, s obzirom na dosadašnje iskustvo u provedbi izbora zastupnika u Hrvatski sabor pripremilo pregled najčešćih pitanja birača, kandidata i promatrača koja su se javljala u provedbi navedenih izbora (dalje: pregled najčešćih pitanja).

Pitanja su podijeljena u četiri poglavlja: Prva tri poglavlja nadalje su podijeljena na kategorije Što zanima birače? i Što zanima kandidate?

Izbor zastupnika u Hrvatski sabor propisan je  Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-pročišćeni tekst, 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19).

Izbori zastupnika u Hrvatski sabor provode se dvanaest izbornih jedinica čija su područja uređena Zakonom o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora („Narodne novine“, broj 116/99). U deset izbornih jedinica (I.-X.) bira se po 14 zastupnika. Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj biraju 3 zastupnika u posebnoj (XI.) izbornoj jedinici, a birači pripadnici nacionalnih manjina biraju ukupno 8 zastupnika u posebnoj (XII.) izbornoj jedinici (pripadnici srpske nacionalne manjine biraju tri zastupnika; pripadnici mađarske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika; pripadnici talijanske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika; pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika; pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika; pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika u Hrvatski sabor).

Napomena: Odgovori na najčešća pitanja, koja se navode u nastavku, temelje se na Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i Zakonu o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12, 105/15 i 98/19).
 
Odgovore na pitanja koja nisu obuhvaćena pregledom najčešćih pitanja zainteresirane osobe mogu dobiti upitom Državnom izbornom povjerenstvu na
 
tel. br. 01 4569-712 ili 01 4569-713
br. faxa: 01 6303 509 ili 01 4569 781
adresu elektroničke pošte: dip@izbori.hr
adresu: Zagreb, Visoka 15