Promatrači

Tehnička uputa Državnog izbonog povjerenstva pripremljena u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo:
OBVEZATNE UPUTE​

Obvezatne upute broj Z VII - o pravima i dužnostima promatrača


OBRASCI ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PROMATRANJE

Zahtjev za izdavanje dozvole za promatranje rada izbornih povjerenstava i biračkih odbora na području izborne jedinice koji podnosi politička stranka koja je predložila listu i/ili kandidata nacionalne manjine

Zahtjev za izdavanje dozvole za promatranje rada izbornih povjerenstava i biračkih odbora na području izborne jedinice koji podnosi osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste/birač predlagatelj koji je potpisao prijedlog kandidata u XII. izbornoj jedinici/kandidat grupe birača u XII. izbornoj jedinici

Zahtjev za izdavanje dozvole za promatranje rada izbornih povjerenstava i biračkih odbora u XII. izbornoj jedinici koji podnosi udruga nacionalne manjine/nacionalnih manjina koja je predložila kandidata u XII. izbornoj jedinici

Zahtjev za izdavanje dozvole za promatranje rada biračkih odbora na biračkim mjestima u inozemstvu/Državnog izbornog povjerenstva koji podnosi politička stranka koja je predložila listu i/ili kandidata nacionalne manjine

Zahtjev za izdavanje dozvole za promatranje rada biračkih odbora na biračkim mjestima u inozemstvu/Državnog izbornog povjerenstva koji podnosi osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste/birača predlagatelj koji je potpisao prijedlog kandidata u XII. izbornoj jedinici/kandidat grupe birača u XII. izbornoj jedinici 

Zahtjev za izdavanje dozvole za promatranje rada biračkih odbora na biračkima mjestima u inozemstvu/Državnog izbornog povjerenstva koji podnosi udruga nacionalne manjine/nacionalnih manjina koja je predložila kandidata u XII. izbornoj jedinici

Zahtjev za izdavanje dozvole za promatranje rada izbornih povjerenstava i biračkih odbora na području izborne jedinice koji podnosi nevladina udruga

Zahtjev za izdavanje dozvole za promatranje rada biračkih odbora na biračkim mjestima u inozemstvu i/ili rada Državnog izbornog povjerenstva koji podnosi nevladina udruga


UPUTE​

Tehnička uputa o korištenju Aplikacije za unos promatrača na izborima zastupnika u Hrvatski sabor 2020​


STRANI PROMATRAČI - INTERNATIONAL OBSERVERS​

Zahtjev za izdavanje dozvole za promatranje koji podnose strani promatrači - Application for accreditation as an International observer of the elections of representatives to the Croatian Parliament 2020

Informacija za strane promatrače - Information for International observers regarding observing elections of representatives to the Croatian Parliament that will be held on 5th July 2020


RJEŠENJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA KOJIMA SE DAJE DOZVOLA PROMATRANJA IZBORA

Rješenje od 30. lipnja 2020. kojim se ne daje dozvola promatranja rada biračkih odbora na biračkim mjestima u inozemstvu udruzi Institut za sportsku medicinu i unapređenje zdravlja

Rješenje od 30. lipnja 2020. kojim se daje dozvola promatranja rada biračkih odbora na biračkim mjestima u inozemstvu političkoj stranci MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST

Rješenje od 30. lipnja 2020. kojim se daje dozvola promatranja rada biračkih odbora na biračkim mjestima u inozemstvu udruzi KLUB LJUBUŠAKA ZAGREB - KLJZ

Rješenje od 26. lipnja 2020. kojim se daje dozvola promatranja rada biračkih odbora na biračkim mjestima u inozemstvu osobi ovlaštenoj za zastupanje neovisne liste Željku Glasnoviću

Rješenje od 26. lipnja 2020. kojim se daje dozvola promatranja rada Državnog izbornog povjerenstva i biračkih odbora na biračkim mjestima u inozemstvu udruzi Romsko nacionalno vijeće - RNV

Rješenje od 26. lipnja 2020. kojim se daje dozvola promatranja rada Državnog izbornog povjerenstva i biračkih odbora na biračkim mjestima u inozemstvu političkoj stranci Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

Rješenje od 19. lipnja 2020. kojim se daje dozvola promatranja rada Državnog izbornog povjerenstva i biračkih odbora na biračkim mjestima u inozemstvu nevladinoj udruzi "GONG"