Obvezatne upute i obrasci

Obvezatne upute broj P IX
redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj P X
pravo promatranja u ponovljenom izboru za predsjednika Republike HrvatskeObvezatne upute broj P I
redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj P II
postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj P III
obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora

Obvezatne upute broj P IV
o zaštiti osobnih podataka

Obvezatne upute broj P V
o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi

Obvezatne upute broj P VI
o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj P VII
o pravima i dužnostima promatrača

Obvezatne upute broj P VIII
o načinu uređenja biračkog mjesta