Promatrači

Pravo promatranja izbora imaju promatrači:
  1. udruge nacionalne manjine koje su predložile liste kandidata odnosno kandidature za članove vijeća i/ili predstavnika nacionalne manjine
  2.  pripadnika nacionalnih manjina-birača koji su predložili liste kandidata odnosno kandidature za članove vijeća i/ili predstavnika nacionalne manjine
  3. udruga registriranih u Republici Hrvatskoj koje djeluju na području neovisnog promatranja izbora i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava
  4. međunarodnih organizacija koje se bave promatranjem izbora, diplomatsko-konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj, međunarodnih udruženja izbornih tijela te izbornih tijela iz drugih država

     (članak 80. stavak 1. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/19))
 
Zahtjev za promatranje izbora dostupan je na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i podnosi se zajedno s popisom promatrača putem elektroničke pošte nadležnom županijskom izbornom povjerenstvu odnosno Izbornom povjerenstvu Grada Zagreba na čijem se području žele promatrati izbori najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.

Udruge nacionalne manjine koje su predložile liste kandidata odnosno kandidature za članove vijeća i/ili predstavnika nacionalne manjine i međunarodne organizacije koje se bave promatranjem izbora, diplomatsko-konzularna predstavništva u Republici Hrvatskoj, međunarodna udruženja izbornih tijela te izborna tijela iz drugih država mogu podnijeti zahtjev za promatranje izbora od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Udruge nacionalne manjine koje su predložile liste kandidata odnosno kandidature za članove vijeća i/ili predstavnika nacionalne manjine i pripadnici nacionalnih manjina-birači koji su predložili liste kandidata odnosno kandidature za članove vijeća i/ili predstavnika nacionalne manjine mogu podnijeti zahtjev za promatranje izbora prvog dana od dana objave zbirnih lista kandidata odnosno kandidatura.

(članak 81. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/19))

Zahtjev za promatranje izbora članova vijeća i/ili izbora predstavnika nacionalnih manjina 2019. koji podnosi udruga registrirana u Republici Hrvatskoj koja djeluje na području neovisnog promatranja izbora i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava

Zahtjev za promatranje izbora članova vijeća nacionalne manjine koji podnosi udruga nacionalne manjine koja je predložila listu kandidata

Zahtjev za promatranje izbora predstavnika nacionalne manjine koji podnosi udruga nacionalne manjine koja je predložila kandidaturu

Zahtjev za promatranje izbora članova vijeća nacionalne manjine koji podnosi pripadnik nacionalne manjine - birača predlagatelj liste kandidata

Zahtjev za promatranje izbora predstavnika nacionalne manjine koji podnosi pripadnik nacionalne manjine - birača predlagatelj kandidature


Information for international observers regarding observing elections for   council members and representatives of national minorities

Application for accreditation as an international observer of the 2019 elections for council members and representatives of national minorities