Preskočite na glavni sadržaj

Što zanima promatrače?

Političke stranke, birači koji su predložili kandidacijske liste grupe birača, nevladine udruge registrirane kao udruge koje djeluju na području nezavisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava, strani promatrači po odobrenju Državnog izbornog povjerenstva.
 
Pravo promatranja izbora obuhvaća pravo praćenja:
  • izborne promidžbe
  • tiskanja i korištenja izbornog materijala
  • cjelokupnog izbornog postupka
  • glasovanja
  • rada izbornih tijela, i
  • uvid u sav izborni materijala sve do proglašenja konačnih rezultata izbora, osim izvadaka iz popisa birača
Nevladine udruge dužne su u roku od 30 dana, od dana raspisivanja izbora, zatražiti od Državnog izbornog povjerenstva dozvolu za promatranje rada izbornih povjerenstava i biračkih odbora.
Državno izborno povjerenstvo dozvolit će promatranje izbornog postupka svim udrugama koje su registrirane kao udruge koje djeluju na području nezavisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava.

Nevladine udruge kojima je odobreno promatranje izbornog postupka najkasnije 20 dana prije održavanja izbora dostavit će Državnom izbornom povjerenstvu popis imena svojih ovlaštenih promatrača. Za svakog ovlaštenog promatrača nevladinih udruga Državno izborno povjerenstvo dostavit će službene iskaznice.

 
Promatraču kojeg je odredila međunarodna organizacija koja djeluje u Republici Hrvatskoj, diplomatsko-konzularno predstavništvo u Republici Hrvatskoj, međunarodna udruženja izbornih tijela te izborna tijela iz drugih država status stranog promatrača odobrenjem utvrđuje Državno izborno povjerenstvo te mu izdaje službenu iskaznicu.
 
Promatrač je dužan prilikom dolaska na biračko mjesto ili u sjedište izbornog povjerenstva koje će promatrati predočiti službenu iskaznicu i javnu ispravu na osnovi koje se može nedvojbeno utvrditi identitet promatrača.
Prava i dužnosti promatrača u promatranju izbornog postupka uređena su Obvezatnom uputom Državnog izbornog povjerenstva broj EP V o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača („Narodne novine“, broj 30/19) koje su dostupne na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.