Preskočite na glavni sadržaj

Ostale nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske obavlja i sljedeće poslove:
  1. daje mišljenja za dogradnju i unapređivanje izbornog zakonodavstva, zakonodavstva koje regulira pitanje referenduma i zakonodavstva kojim je propisan redovni godišnji nadzor i nadzor financiranja izborne promidžbe
  2. donosi Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom nastalim u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma (Narodne novine, broj 38/23) kojim uređuje obradu, odlaganje, čuvanje, odabiranje i izlučivanje javnog arhivskog i registraturnog gradiva Povjerenstva te drugih tijela za provedbu izbora i referenduma nastalog u postupku provedbe izbora, redovnog godišnjeg nadzora financiranja i nadzora financiranja izborne promidžbe i ostvarivanja ostalih nadležnosti Povjerenstva s posebnim popisom gradiva Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske s rokovima čuvanja
  3. objavljuje periodične, stručne publikacije vezano uz izborni sustav, provedbu izbora i praksu
  4. utvrđuje organizaciju stručne službe Povjerenstva, izabire tajnika Povjerenstva i njegova zamjenika
  5. ostvaruje suradnju s drugim državnim tijelima, organizacijama u zemlji te s međunarodnim organizacijama i institucijama u domeni izbornog zakonodavstva i izbora uopće
  6. obavlja i druge poslove propisane posebnim propisima.