Preskočite na glavni sadržaj

Nadležnost Državnog izbornog povjerenstva koja se odnosi na provedbu nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (dalje: Zakon o financiranju), Državno izborno povjerenstvo provodi:
  1. nadzor redovitog godišnjeg financiranja političkih aktivnosti političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača,
  2. nadzor financiranja izborne promidžbe na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, izborima za predsjednika Republike Hrvatske, izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske i lokalnim izborima i
  3. nadzor financiranja referendumskih aktivnosti.
Redoviti godišnji nadzor financiranja
U smislu članka 48. st. 1. Zakona o financiranju, Državno izborno povjerenstvo nadzire subjekte redovitog godišnjeg financiranja (političke stranke, nezavisne zastupnike i nezavisne vijećnike) prikupljanjem, objavljivanjem, kontrolom pravodobne i cjelovite dostave godišnjih financijskih izvještaja i drugih izvješća, nadzire zakonitost njihova financiranja, na temelju uvida u dostavljene podatke te provođenjem financijskog nadzora po prijavi ili vlastitoj procjeni.

Nadzor financiranja izborne promidžbe
U smislu članka 56. st. 1. Zakona o financiranju Državno izborno povjerenstvo, u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima, nadzire poštivanje odredbi Zakona o financiranju koje se odnose na izbornu promidžbu, financijske račune koji se odnose na financiranje izborne promidžbe, prikupljanje donacija i troškove izborne promidžbe, izvještavanje o financiranju izborne promidžbe te ostale aktivnosti vezane uz financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, neovisnih lista, odnosno lista grupa birača i kandidata.

Nadzor financiranja referendumskih aktivnosti
U smislu članka 84. st. 1. Zakona o financiranju, Državno izborno povjerenstvo u suradnji s nadležnim povjerenstvima nadzire poštivanje odredbi Zakona o financiranju koje se odnose na financiranje referendumske aktivnosti, financijske račune koji se odnose na financiranje referendumske aktivnosti, prikupljanje donacija i troškove referendumskih aktivnosti, izvještavanje o financiranju referendumske aktivnosti te ostale aktivnosti vezane uz financiranje referendumskih aktivnosti.