Preskočite na glavni sadržaj

Nadležnost Državnog izbornog povjerenstva koja se odnosi na provedbu referenduma

Državno izborno povjerenstvo obavlja poslove koji su propisani zakonom kojim je uređena  provedba državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma.
U provedbi referenduma, Državno izborno  povjerenstvo:
 1. brine o zakonitoj pripremi i provedbi državnog i savjetodavnog referenduma
 2. propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad povjerenstava za provedbu državnog i savjetodavnog referenduma i odbora za provedbu glasovanja na državnom i savjetodavnom referendumu
 3. propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe državnog i savjetodavnog referenduma
 4. imenuje članove povjerenstava za provedbu državnog i savjetodavnog referenduma u županijama i Gradu Zagrebu
 5. nadzire rad i pruža stručnu pomoć povjerenstvima za provedbu državnog i savjetodavnog referenduma u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 6. provodi edukacije članova povjerenstava za provedbu državnog i savjetodavnog referenduma i odbora za provedbu glasovanja na državnom i savjetodavnom referendumu (održavanjem sastanaka i radionica, davanjem uputa i priopćenja, donošenjem podsjetnika za rad odbora za provedbu glasovanja na državnom i savjetodavnom referendumu, on-line edukacijama i dr.)
 7. određuje glasačka mjesta i imenuje predsjednike i članove odbora za provedbu glasovanja u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske na državnom referendumu
 8. određuje vrijeme glasovanja na državnom i savjetodavnom referendumu
 9. nadzire tiskanje glasačkih listića na državnom i savjetodavnom referendumu
 10. utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja na državnom i savjetodavnom referendumu te dostavlja izvješće i rezultate glasovanja tijelu koje je referendum raspisalo
 11. osigurava u državnom proračunu i raspolaže sredstvima za pokriće troškova državnog i savjetodavnog referenduma, određuje način korištenja sredstava, provodi nadzor nad njihovim utroškom i dodjeljuje odgovarajuća sredstva povjerenstvima za provedbu državnog i savjetodavnog referenduma i na svojim internetskim stranicama objavljuje cjelovito izvješće o visini troškova referenduma i načinu njihova korištenja
 12. nadzire zakonitost državnog, savjetodavnog i lokalnog referenduma
 13. odlučuje o prigovorima zbog nepravilnosti pri provedbi državnog, savjetodavnog i lokalnog referenduma na glasačkom mjestu i
 14. podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedenom državnom i savjetodavnom referendumu u roku od 60 dana od objave službenih rezultata referenduma.