Preskočite na glavni sadržaj

Nadležnost Državnog izbornog povjerenstva koja se odnosi na provedbu izbora

Državno izborno povjerenstvo obavlja poslove koji su propisani zakonima kojima se uređuju izbor zastupnika u Hrvatski sabor; izbor predsjednika Republike Hrvatske; izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske; izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno hrvatskog naroda (u daljnjem tekstu : lokalni izbori) i izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina).
U provedbi izbora, Državno izborno povjerenstvo:
 1. brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora
 2. propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad izbornih povjerenstava i biračkih odbora
 3. propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora
 4. na temelju pravovaljanih prijedloga lista odnosno kandidata:
 1. objavljuje liste izbornih jedinica te sastavlja i objavljuje zbirne liste izbornih jedinica na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor
 2. sastavlja i objavljuje listu kandidata na izborima za predsjednika Republike Hrvatske i
 3. sastavlja i objavljuje zbirnu listu na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
 1. na svojim internetskim stranicama objavljuje informaciju o:
 1. pravovaljano predloženim kandidacijskim listama i zbirne liste za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te zbirne liste pravovaljano predloženih kandidatura za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihovih zamjenika te zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno hrvatskog naroda i
 2. pravovaljano predloženim listama kandidata i kandidatura te zbirnim listama kandidata i zbirnim listama kandidatura na izborima članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
 1. imenuje članove izbornih tijela i to:
 1. izbornih povjerenstava izbornih jedinica na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor
 2. općinskih i gradskih izbornih povjerenstava te Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba na izborima za predsjednika Republike Hrvatske
 3. županijskih izbornih povjerenstava i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
 4. županijskih izbornih povjerenstava i Izbornog povjerenstva Grada Zagreba na lokalnim izborima i
 5. županijskih izbornih povjerenstava i Izbornog povjerenstva Grada Zagreba na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
 1. nadzire rad i pruža stručnu pomoć izbornim tijelima i to:
 1. izbornim povjerenstvima izbornih jedinica na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor
 2. općinskim i gradskim izbornim povjerenstvima te Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Zagreba na izborima za predsjednika Republike Hrvatske
 3. županijskim izbornim povjerenstvima i Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Zagreba na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
 4. županijskim, gradskim i općinskim izbornim povjerenstvima te Izbornom povjerenstvu Grada Zagreba na lokalnim izborima i
 5. županijskim izbornim povjerenstvima i Izbornom povjerenstvu Grada Zagreba na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
 1. provodi edukacije članova izbornih tijela (održavanjem sastanaka i radionica, davanjem uputa i priopćenja, donošenjem podsjetnika za rad biračkih odbora, on-line edukacijama i dr.)
 2. određuje biračka mjesta i imenuje predsjednike i članove biračkih odbora u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, izborima za predsjednika Republike Hrvatske i izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
 3. nadzire pravilnost izborne promidžbe na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, izborima za predsjednika Republike Hrvatske i izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
 4. nadzire financiranje izborne promidžbe na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, izborima za predsjednika Republike Hrvatske, izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske i lokalnim izborima, sukladno posebnom zakonu
 5. nadzire tiskanje glasačkih listića na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, izborima za predsjednika Republike Hrvatske i izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
 6. utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, izborima za predsjednika Republike Hrvatske i izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
 7. na svojim internetskim stranicama objavljuje informaciju o rezultatima glasovanja na lokalnim izborima i izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
 8. odlučuje o prigovorima zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, izborima za predsjednika Republike Hrvatske, izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, izborima za članove županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba, izborima za župane i gradonačelnika Grada Zagreba i njihove zamjenike te izborima za zamjenike župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno hrvatskog naroda te izborima za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za izbore na županijskoj razini i razini Grada Zagreba
 9. odobrava promatranje izbora nevladinim udrugama i stranim promatračima na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, izborima za predsjednika Republike Hrvatske i izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske te stranim promatračima na lokalnim izborima i izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
 10. osigurava u državnom proračunu sredstva i raspolaže sredstvima za pokriće troškova na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, izborima za predsjednika Republike Hrvatske i izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, određuje način korištenja sredstava, provodi nadzor nad njihovim utroškom, dodjeljuje odgovarajuća sredstva nadležnim izbornim povjerenstvima i na svojim internetskim stranicama objavljuje cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja
 11. osigurava u državnom proračunu i raspolaže sredstvima koja su potrebna za izvršenje obveza Državnog izbornog povjerenstva iz Zakona o lokalnim izborima i Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
 12. informira građane o provedbi izbora te mogućnosti ostvarenja zaštite biračkog prava u izbornom postupku i
 13. podnosi nadležnim tijelima i Hrvatskom saboru izvješće o provedenim izborima u roku od 60 dana od objave službenih rezultata izbora.