Preskočite na glavni sadržaj

Obvezatne upute broj LN II

OBVEZATNE UPUTE BROJ LN II (pdf.)
 
OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PRIMJENA OBVEZATNIH UPUTA I OBRAZACA NA PRIJEVREMENIM IZBORIMA ZA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA TE ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAŠA
 
 
1. Postupak kandidiranja na prijevremenim izborima za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gospića te za općinskog načelnika Općine Raša (dalje: prijevremeni izbori) koji će se održati 9. lipnja 2024. obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama:
 
1.1. Obrasci za postupak kandidiranja su: 
 
- OLN-1 - Prijedlog kandidata za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika
- OLN-2 - Prijedlog kandidata za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba
- OLN-3 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature 
- OLN-4 - Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe za izbor izvršnog tijela općine/grada/županije/Grada Zagreba 
  
2. U pripremi i provedbi prijevremenih izbora primjenjivat će se:
 
2.1. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj L I za pripremu i provedbu izbora - imenovanje izbornih tijela i određivanje biračkih mjesta („Narodne novine“, broj 12/21), i to:
 
- OL-1- Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika/člana stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora
- OL-2 - Rješenje o imenovanju stalnog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva, uz naznaku novih pravila Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske kojima se uređuje upravljanje dokumentarnim gradivom nastalim u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora
- OL-3 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana proširenog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora, osim u dijelu koji se odnosi na točku tri Napomene
- OL-4 - Rješenje o imenovanju proširenog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva, uz naznaku novih pravila Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske kojima se uređuje upravljanje dokumentarnim gradivom nastalim u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora
- OL-5 - Rješenje o određivanju biračkih mjesta
- OL-6 - Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora
- OL-7 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora 
- OL-8 - Rješenje o imenovanju biračkog odbora.
 
2.2. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj LN II za postupak kandidiranja i za provedbu izbora općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihova zamjenika („Narodne novine“, broj 39/21), i to:
 
- OLN-5 - Glasački listić za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika
- OLN-6 - Glasački listić za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba
- OLN-7 - Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika  i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika
- OLN-9 - Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika
-OLN-13 - Glasački listić za drugi krug glasovanja za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika
-OLN-14 - Glasački listić za drugi krug glasovanja za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba
   
Obrasci zapisnika oznake OLN – 7 i OLN – 9 primjenjuju se i za provedbu drugog kruga glasovanja za izbor općinskog načelnika.
 
3. Na prijevremenim izborima primjenjivat će se sljedeće obvezatne upute:
 
3.1. Obvezatne upute broj L II o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 12/21). 
 
3.2. Obvezatne upute broj FL I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 12/21).
 
3.3. Obvezatne upute broj LN I o postupku kandidiranja kandidata za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika („Narodne novine“, broj 39/21).
 
3.4. Obvezatne upute broj L IV o pravima i dužnostima promatrača („Narodne novine“, broj 39/21), osim u dijelu koji se odnosi na elektroničku aplikaciju za prijavu promatrača.
 
3.5. Obvezatne upute broj L V o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto („Narodne novine“, broj 39/21).
 
4. Ove Obvezatne upute objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupaju na snagu 9. svibnja 2024.
 
5. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.