Preskočite na glavni sadržaj

Obvezatne upute broj LS II

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II (pdf.)
 
OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PRIMJENA OBVEZATNIH UPUTA I OBRAZACA NA PRIJEVREMENIM IZBORIMA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA I OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OTOK
 
1. Postupak kandidiranja na prijevremenim izborima članova Gradskog vijeća Grada Raba i Općinskog vijeća Općine Otok koji će se održati 9. lipnja 2024. (dalje: prijevremeni izbori) obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama:
 
1.1.  Obrasci za postupak kandidiranja su: 
 
- OLS-1 - Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za izbor članova općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba,
- OLS-2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba,
- OLS-3 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature,
- OLS-4 - Izjava kandidata državljanina druge države članice Europske unije o osobnim podacima za kandidiranje te 
- OLS-5 - Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe kandidacijske liste za izbor članova općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreb
 
2. U pripremi i provedbi prijevremenih izbora primjenjivat će se:
 
2.1. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj L I za pripremu i provedbu izbora - imenovanje izbornih tijela i određivanje biračkih mjesta („Narodne novine“, broj 12/21), i to:
 
- OL-1 - Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika/člana stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora,
- OL-2 - Rješenje o imenovanju stalnog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva, uz naznaku novih pravila Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske kojima se uređuje upravljanje dokumentarnim gradivom nastalim u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora,
- OL-3 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana proširenog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora, osim u dijelu koji se odnosi na točku tri Napomene
- OL-4 - Rješenje o imenovanju proširenog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva, uz naznaku novih pravila Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske kojima se uređuje upravljanje dokumentarnim gradivom nastalim u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora,
- OL-5 - Rješenje o određivanju biračkih mjesta,
- OL-6 - Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora,
- OL-7 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora te
- OL-8 - Rješenje o imenovanju biračkog odbora.
 
2.2. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj LS II za postupak kandidiranja i za provedbu izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 39/21), i to:
 
- OLS-6 - Glasački listić za izbor članova općinskog/grada vijeća/ županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba,
- OLS-7 - Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova općinskog/gradskog vijeća te
- OLS-9 - Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova općinskog/gradskog vijeća.
  
3. Na prijevremenim izborima primjenjivat će se sljedeće obvezatne upute:
 
3.1. Obvezatne upute broj L II o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 12/21).
 
3.2. Obvezatne upute broj FL I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 12/21).
 
3.3. Obvezatne upute broj LS I o postupku kandidiranja za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 39/21).
 
3.4. Obvezatne upute broj L IV o pravima i dužnostima promatrača („Narodne novine“, broj 39/21) osim u dijelu koji se odnosi na elektroničku aplikaciju za prijavu promatrača.
 
3.5. Obvezatne upute broj L V o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto („Narodne novine“, broj 39/21).
 
4. Ove Obvezatne upute objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupaju na snagu 9. svibnja 2024.
 
5. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.