Preskočite na glavni sadržaj

Obvezatne upute broj EP V

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I ZA PRIPREMU I PROVEDBU IZBORA (pdf.)
 
1. Postupak kandidiranja i postupak pripreme i provedbe izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske provodit će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama. 
 
2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OEP. 
 
3. Obrasci za postupak kandidiranja su: 
- OEP-3 - Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
- OEP-4 - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
-  OEP-5 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
- OEP-6 - Izjava kandidata državljanina druge države članice Europske unije 
- OEP-7 - Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe kandidacijske liste za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
 
 4.  Obrasci za pripremu i provedbu izbora su:
-  OEP-8 - Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine/grada
- OEP-9 - Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/zamjenika predsjednika, člana/zamjenika člana biračkog odbora za provedbu izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
- OEP-10 - Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području općine/grada
- OEP-11 - Glasački listić za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
-  OEP-12 - Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
- OEP-13 - Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske na posebnom biračkom mjestu na kojem glasuju birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ili birači članovi posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i plutajućih objekata ili birači smješteni u ustanovama socijalne skrbi ili birači lišeni slobode
- OEP-14 - Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske na biračkom mjestu u inozemstvu
- OEP-15 - Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
- OEP-16 - Zapisnik o radu županijskog izbornog povjerenstva za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
- OEP-17 - Popis za glasovanje na biračkom mjestu u inozemstvu
- OEP-17/RH - Popis za glasovanje na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj
 
5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa. 
 
6. Obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu izbora oznaka OEP-3 do OEP-7 i OEP-9 preuzimat će se sa mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.  
 
7. Ove Obvezatne upute objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupaju na snagu 9. travnja 2024.
 
8. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr .