Preskočite na glavni sadržaj

Obvezatne upute broj Z V

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I ZA PRIPREMU I PROVEDBU IZBORA (OZ-3 do OZ-21) (pdf.)
 
1. Postupak kandidiranja i postupak pripreme i provedbe izbora zastupnika u Hrvatski sabor provodit će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.
 
2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OZ.
 
3. Obrasci za postupak kandidiranja su: 
- OZ-3 - Prijedlog stranačke liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor
- OZ-4 - Prijedlog neovisne liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor
- OZ-5 - Prijedlog stranačke liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XI. izbornoj jedinici
- OZ-6 - Prijedlog neovisne liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XI. izbornoj jedinici
- OZ-7 - Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se biraju zastupnici srpske nacionalne manjine
- OZ-8 - Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik mađarske nacionalne manjine 
- OZ-9 - Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik talijanske nacionalne manjine
- OZ-10 - Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine
- OZ-11 - Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine
- OZ-12 - Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine
- OZ-13 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
- OZ-14 - Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe stranačke liste/kandidature za izbor zastupnika u Hrvatski sabor
- OZ-15 - Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe neovisne liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor
- OZ-16 - Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici
 
4. Obrasci za pripremu i provedbu izbora su:
- OZ-17 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana/zamjenika člana proširenog sastava izbornog povjerenstva za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor
- OZ-18 - Rješenje o imenovanju proširenog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva općine/grada
- OZ-19 - Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine/grada
- OZ-20 - Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/zamjenika predsjednika, člana/zamjenika člana biračkog odbora za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor
- OZ-21 - Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području općine/grada
 
5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.
 
6. Obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu izbora oznaka OZ-3 do OZ-21 objavit će se na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr. 
 
7. Obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu izbora oznaka OZ-3 do OZ-16 te OZ-17 i OZ-20 preuzimat će se sa mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr. 
 
8.   Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u "Narodnim novinama".
 
9.   Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.