Preskočite na glavni sadržaj

Što zanima promatrače?

Političke stranke, birači koji su predložili kandidacijske liste grupe birača, nevladine udruge registrirane kao udruge koje djeluju na području nezavisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava, strani promatrači po odobrenju Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.
Pravo promatranja izbora obuhvaća pravo praćenja: 
  • izborne promidžbe
  • tiskanja i korištenja izbornog materijala
  • cjelokupnog izbornog postupka
  • glasovanja
  • rada izbornih tijela i
  • uvid u sav izborni materijal sve do proglašenja konačnih rezultata izbora, osim izvadaka iz popisa birača
Promatraču kojeg je odredila međunarodna organizacija koja djeluje u Republici Hrvatskoj, diplomatsko-konzularno predstavništvo u Republici Hrvatskoj, međunarodna udruženja izbornih tijela te izborna tijela iz drugih država status stranog promatrača odobrenjem utvrđuje Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske te mu izdaje službenu iskaznicu.
Promatrač je dužan prilikom dolaska na biračko mjesto ili u sjedište izbornog povjerenstva koje će promatrati predočiti službenu iskaznicu i javnu ispravu na osnovi koje se može nedvojbeno utvrditi identitet promatrača.
Prava i dužnosti promatrača u promatranju izbornog postupka bit će uređena obvezatnim uputama  Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske koje će biti  dostupne i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.