Preskočite na glavni sadržaj

Što zanima birače?

Može, birač može svojim potpisom podržati više različitih prijedloga kandidacijskih lista grupe birača za izbor članova u Europski parlament.
Glasovanje traje neprekidno od 7:00 do 19:00 sati.
Birališta se zatvaraju u 19:00 sati, ali će se biračima koji su se zatekli na biralištu omogućiti glasovanje.
Ako se birač s prebivalištem na području Republike Hrvatske na dan održavanja izbora članova u Europski parlament zatekne na području Republike Hrvatske, ali izvan mjesta prebivališta ili u inozemstvu, biračko pravo može ostvariti:
  • izvan mjesta prebivališta, na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj na čijem području se birač zatekne na dan održavanja izbora, ako je nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba, neovisno o mjestu upisa u registar birača, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, podnio zahtjev za privremeni upis te mu je isti odobren;
  • na biračkom mjestu određenom u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, na čijem području se birač zatekne na dan održavanja izbora, ako je nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, podnio zahtjev za prethodnu registraciju te mu je ista odobrena; 
  • na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu na čijem području se birač zatekne na dan održavanja izbora, ako je nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba, u kojem je upisan u registar birača, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, podnio odgovarajući zahtjev te mu je iznimno izdana potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta (tzv. žuta potvrda), bez navođenja mjesta boravka na dan izbora.
Kad birač zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje tjelesnog oštećenja ne može pristupiti na biračko mjesto (jer je bolestan kod kuće, osoba s invaliditetom ili nepokretna osoba i sl.), a izrazi želju glasovati, obavijestit će o tome nadležno izborno povjerenstvo najranije 3 dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor do 12:00 sati na dan održavanja izbora.
Svaki birač koji želi pristupiti glasovanju na biračkom mjestu mora se prethodno identificirati u pravilu pomoću osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole ili koje druge javne isprave s fotografijom na osnovi koje se može nedvojbeno utvrditi identitet birača.
Ako birač na dan izbora pristupi glasovanju na biračkom mjestu određenom prema njegovom prebivalištu, a birački odbor utvrdi da birač nije naveden u izvatku iz popisa birača za to biračko mjesto, birački odbor neće mu dozvoliti glasovanje, već će ga uputiti u najbliže upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba gdje može pribaviti potvrdu za glasovanje (tzv. plava potvrda). Nakon što pribavi potvrdu za glasovanje, birač se može vratiti na svoje biračko mjesto, predati potvrdu za glasovanje biračkom odboru te ostvariti svoje biračko pravo odnosno glasovati.
Glasovanje se obavlja osobno, glasačkim listićima. 
Nitko ne može glasovati u ime druge osobe. 
Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću. 
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred naziva kandidacijske liste. Ako pak birač želi pojedinom kandidatu na toj kandidacijskoj listi dati preferirani glas zaokružuje i redni broj ispred imena i prezimena kandidata kojemu daje preferirani glas.
Birač koji zbog kakve tjelesne mane (oštećenje gornjih ekstremiteta ili druga oštećenja koja mu onemogućavaju samostalno glasovanje) ili zbog toga što je nepismen, ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom pismenom osobom koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste odnosno redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg birač glasuje.
Slijepe osobe imaju pravo glasovati uz pomoć druge osobe (pratitelja) koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste, te redni broj ispred imena i prezimena jednog kandidata na toj kandidacijskoj listi kojemu birač želi dati prednost u odnosu na ostale kandidate koji se nalaze na toj kandidacijskoj listi (preferirani glas).
Nevažeći glasački listić je: 
  • neispunjeni glasački listić
  • glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi volja birača i okolnost za koju je kandidacijsku listu glasovao
  • glasački listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista
  • glasački listić na kojem je birač glasovao za kandidate s različitih kandidacijskih lista, a nije zaokružio jednu od kandidacijskih lista.