Preskočite na glavni sadržaj

Što zanima promatrače?

Pravo promatranja izbora imaju promatrači:
 • udruge nacionalne manjine koje su predložile liste kandidata odnosno kandidature (promatrači udruga nacionalnih manjina)
 • pripadnika nacionalnih manjina - birača koji su predložili liste kandidata odnosno kandidature (promatrači pripadnika nacionalnih manjina - birača)
 • udruga registriranih u Republici Hrvatskoj koje djeluju na području neovisnog promatranja izbora i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava (domaći promatrači)
 • međunarodnih organizacija koje se bave promatranjem izbora, diplomatsko-konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj, međunarodnih udruženja izbornih tijela te izbornih tijela iz drugih država (strani promatrači)
Promatrač ne može biti kandidat ni član izbornog tijela na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina koji se istodobno provode.
Zahtjev za promatranje izbora udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje djeluju na području neovisnog promatranja izbora i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava i strani promatrači mogu podnijeti od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora do najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora. Uz zahtjev gore navedene udruge dužne su priložiti Izvadak iz Registra udruga iz kojeg je vidljiva djelatnost udruge.

Udruge nacionalne manjine koje su predložile liste kandidata odnosno kandidature i pripadnici nacionalnih manjina - birača koji su predložili liste kandidata odnosno kandidature zahtjev za promatranje izbora mogu podnijeti prvog dana od dana objave zbirnih lista kandidata odnosno kandidatura do najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.

Zahtjev za promatranje izbora podnosi se nadležnom županijskom izbornom povjerenstvu odnosno Izbornom povjerenstvu Grada Zagreba na čijem se području namjeravaju promatrati izbori. 

Uz zahtjev se podnosi i popis predloženih promatrača. 

Obrasci zahtjeva za promatranje rada izbornih tijela, kao i adrese elektroničke pošte županijskih izbornih povjerenstava i Izbornog povjerenstva Grada Zagreba objavljuju se na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske www.izbori.hr.
Promatrač je dužan prilikom dolaska na biračko mjesto ili u sjedište izbornog povjerenstva koje će promatrati predočiti službenu iskaznicu i javnu ispravu na osnovi koje se može nedvojbeno utvrditi njegov identitet.
Promatrač je dužan predočiti rješenje nadležnog izbornog povjerenstva kojim je odobreno promatranje izbora ako nadležno izborno tijelo nije promatraču uručilo službenu iskaznicu.
Promatrač je dužan nositi vidljivo istaknutu službenu iskaznicu za cijelo vrijeme promatranja izbora.
Status stranog promatrača utvrđuje Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odobrenjem te mu uručuje službenu iskaznicu.
Promatrač ima pravo:
 • nazočiti radu izbornog tijela te upozoravati na uočene nepravilnosti
 • tražiti presliku zapisnika o radu izbornog tijela čiji je rad promatrao 
 • nazočiti primopredaji izbornog materijala
 • nazočiti radu biračkog odbora od pripremanja biračkog mjesta prije njegova otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja te ispunjavanja zapisnika o radu biračkog odbora
 • stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog odbora u zapisnik o radu biračkog odbora ili ih u pisanom obliku priložiti tom zapisniku te zahtijevati potvrdu o danoj obrazloženoj primjedbi na rad biračkog odbora
 • izvršiti uvid u izborni materijal sve do proglašenja konačnih rezultata izbora osim izvadaka iz popisa birača. 
Promatrač ne smije:
 • ometati rad izbornog tijela
 • tonski ili filmski snimati rad izbornog tijela
 • za vrijeme promatranja rada biračkog odbora odgovarati na upite birača, a u slučaju da mu se birač obrati, dužan je uputiti ga predsjedniku, potpredsjedniku ili članu biračkog odbora
 • fotografirati izvatke iz popisa birača i glasačke listiće na biračkom mjestu prilikom glasovanja odnosno utvrđivanja rezultata glasovanja
 • nositi bilo kakve oznake vezane uz političku stranku ili udrugu koja promatra izbore, fotografije kandidata ili druge promidžbene materijale te na bilo koji drugi način utjecati na birače.
Promatranje se ne može isključiti, ali se smije ograničiti broj promatrača, ako nedostatak prostora ili drugi razlozi ne dopuštaju istodobno promatranje svim promatračima. 
Predlagateljima promatrača mora se omogućiti da imaju najmanje jednog promatrača na biračkom mjestu i/ili pri nadležnom izbornom povjerenstvu.
Može. Ako promatrač ometa rad izbornog tijela, predsjednik odnosno potpredsjednik izbornog tijela prvo će usmeno opomenuti promatrača, a zatim ga udaljiti ako unatoč opomeni nastavi s ometanjem rada izbornog tijela.