Preskočite na glavni sadržaj

Što zanima birače?

Članovi vijeća nacionalnih manjina biraju se većinskim izbornim sustavom na način da cijelo područje jedinice čini jednu izbornu jedinicu. Za članove vijeća nacionalne manjine izabrani su kandidati redoslijedom dobivenog najvećeg broja glasova birača koji su glasovali.
Predstavnici nacionalnih manjina biraju se većinskim izbornim sustavom na način da cijelo područje jedinice čini jednu izbornu jedinicu. Za predstavnika nacionalne manjine izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova birača koji su glasovali. Uz predstavnika nacionalne manjina bira se i njegov zamjenik.
Glasovanje traje neprekidno od 7:00 do 19:00 sati.
Ako se birač zatekne na biračkom mjestu u 19:00 sati, omogućit će mu se glasovanje.
Na izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina birači mogu glasovati samo na biračkom mjestu određenom prema mjestu svog prebivališta te nije moguće glasovanje na nekom drugom biračkom mjestu izvan mjesta prebivališta, bilo na području Republike Hrvatske, bilo u inozemstvu.
Birač koji zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje invaliditeta nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, može o tome obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor do 12:00 sati na dan održavanja izbora kako bi mu se omogućilo glasovanje na adresi prebivališta.
Svaki birač koji želi pristupiti glasovanju na biračkom mjestu mora se prethodno identificirati u pravilu pomoću osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole ili koje druge javne isprave s fotografijom na osnovi koje se može nedvojbeno utvrditi identitet birača.
Ako birač na dan izbora pristupi glasovanju na biračkom mjestu određenom prema njegovom prebivalištu, a birački odbor utvrdi da birač nije naveden u izvatku iz popisa birača za to biračko mjesto, birački odbor neće mu dozvoliti glasovanje, već će ga uputiti u najbliže upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba gdje može pribaviti potvrdu za glasovanje (tzv. plava potvrda). Nakon što pribavi potvrdu za glasovanje, birač se može vratiti na svoje biračko mjesto, predati potvrdu za glasovanje biračkom odboru te ostvariti svoje biračko pravo odnosno glasovati.
Glasovanje se obavlja na biračkim mjestima osobno glasačkim listićem.

Na izborima članova vijeća nacionalnih manjina glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred imena i prezimena najmanje jednog, a najviše onoliko kandidata koliko ih se bira u toj jedinici. 
Na izborima predstavnika nacionalnih manjina glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred imena i prezimena jednog kandidata za kojeg birač glasuje.
Kandidati su na glasačkom listiću navedeni prema abecednom redu prezimena kandidata.
Na izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina nevažeći glasački listić je:
  • neispunjeni glasački listić
  • glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata/kandidate birač glasovao
  • glasački listić na kojem je birač glasovao za više kandidata od broja kandidata koji se bira u toj jedinici.