Preskočite na glavni sadržaj

Opća pitanja

Izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina održavaju se istodobno, prve nedjelje u svibnju svake četvrte godine.

Navedene izbore raspisuje Vlada Republike Hrvatske odlukama kojima se određuje dan provedbe izbora i jedinica u kojima će se provesti izbori.
Izbori članova vijeća nacionalnih manjina održavaju se:
 • u županijama/gradovima/općinama na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5 % u ukupnom stanovništvu županije grada ili općine,
 • u gradovima/općinama na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine te
 • u  županijama na čijem području živi više od 500 pripadnika nacionalne manjine.
 
Izbori predstavnika nacionalne manjine provode se ako nije ispunjen niti jedan gore navedeni uvjet, a na području županije/grada/općine živi najmanje 100 pripadnika nacionalne manjine.
 • u vijeća nacionalnih manjina županije odnosno Grada Zagreba bira se 25 članova pripadnika nacionalne manjine,
 • u vijeća nacionalnih manjina grada bira se 15 članova pripadnika nacionalne manjine,
 • u vijeća nacionalnih manjina općine bira se 10 članova pripadnika nacionalne manjine.
Pravo birati članove vijeća nacionalnih manjina odnosno predstavnike nacionalnih manjina imaju:
 • hrvatski državljani s navršenih 18 godina života koji su u registru birača upisani kao pripadnici nacionalne manjine koja ima pravo na vijeće odnosno na predstavnika u jedinici i
 • koji imaju prijavljeno prebivalište na području jedinice u kojoj se izbori provode (birači).
Pravo biti biran za člana vijeća odnosno za predstavnika nacionalne manjine ima:
 • hrvatski državljanin koji na dan podnošenja prijedloga liste kandidata odnosno kandidature nadležnom izbornom povjerenstvu ima navršenih 18 godina života, 
 • upisan je u registar birača kao pripadnik nacionalne manjine koja ima pravo na vijeće odnosno na predstavnika u jedinici i
 • ima prijavljeno prebivalište na području jedinice u kojoj se izbori provode.
Tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina su:
 • Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske,
 • županijska izborna povjerenstva,
 • Izborno povjerenstvo Grada Zagreba,
 • gradska i općinska izborna povjerenstva i
 • birački odbori.
Državno izborno povjerenstvo imenuje županijska izborna povjerenstva i Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, a županijska izborna povjerenstva imenuju gradska odnosno općinska izborna povjerenstva na svom području.
Županijska izborna povjerenstva, Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, gradska i općinska izborna povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.
Izbornom promidžbom smatraju se radnje sudionika izborne promidžbe, a kojima se pozivaju birači da glasuju za određene kandidate, predstavljaju biračima izborni programi te kojima se utječe ili može utjecati na birače.
Izborna promidžba počinje prvog dana od dana objave zbirnih lista.
Pravilnost izborne promidžbe nadziru nadležna izborna povjerenstva, i to tako da:
 • županijska izborna povjerenstva nadziru pravilnost izborne promidžbe na izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina u županiji,
 • Izborno povjerenstvo Grada Zagreba nadzire pravilnost izborne promidžbe na izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu,
 • gradska i općinska izborna povjerenstva nadziru pravilnost izborne promidžbe na izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina u gradu odnosno općini.
Biračka mjesta određuje Izborno povjerenstvo Grada Zagreba te gradska i općinska izborna povjerenstva na svom području najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora.
Biračke odbore za biračka mjesta na svom području imenuju Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, gradska i općinska izborna povjerenstva najkasnije 20 dana od dana stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora.
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.
Članovi biračkog odbora ne mogu biti kandidati na izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina koji se istodobno provode.
Rezultate izbora utvrđuje nadležno izborno povjerenstvo na osnovi rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima u jedinici.
Odluka o rezultatima izbora objavljuje se na mrežnim stranicama jedinice u kojoj se izbori provode. 
Rezultati izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u gradovima odnosno općinama na području županije objavljuju se i na mrežnim stranicama županije.
Cjelovita informacija o rezultatima izbora objavljuje se na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske www.izbori.hr.