Preskočite na glavni sadržaj

Obvezatne upute broj MLN II

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PRIMJENA OBVEZATNIH UPUTA I OBRAZACA NA PRIJEVREMENIM IZBORIMA ZA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DRAGALIĆ  IZ REDA PRIPADNIKA
SRPSKE NACIONALNE MANJINE (
pdf.)

1. Postupak kandidiranja na prijevremenim izborima za zamjenika općinskog načelnika Općine Dragalić iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine koji će se održati 24. srpnja 2022. (dalje: prijevremeni izbori) obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama:

1.1. Obrasci za postupak kandidiranja su:

OMLN-1- Prijedlog kandidata za izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana iz reda pripadnika nacionalne manjine, 

 
OMLN-2- Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature i
 
OMLN-3- Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe za izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine. 

2. U pripremi i provedbi prijevremenih izbora primjenjivat će se:

2.1. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj L I za pripremu i provedbu izbora-imenovanje izbornih tijela i određivanje biračkih mjesta („Narodne novine“, broj 12/21), i to:
OL-1- Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika/člana stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora
OL-2- Rješenje o imenovanju stalnog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva
OL-3- Izjava o prihvaćanju dužnosti člana proširenog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora
OL-4- Rješenje o imenovanju proširenog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva
OL-5- Rješenje o određivanju biračkih mjesta

OL-6- Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora
OL-7- Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora
OL-8- Rješenje o imenovanju biračkog odbora.

2.2. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj MLN II za postupak kandidiranja i za provedbu izbora zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda („Narodne novine“, broj 39/21), i to:

- OMLN-5–Glasački listić za izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana iz reda pripadnika nacionalne manjine,
- OMLN-7–Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine/hrvatskoga naroda,
- OMLN–9-Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine/hrvatskoga naroda,
- OMLN–12-Glasački listić za ponovljeni izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana iz reda pripadnika nacionalne manjine,
Obrasci zapisnika oznake OMLN-7 i OMLN-9 primjenjuju se i za provedbu ponovljenog izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Dragalić iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

3. Na prijevremenim izborima primjenjivat će se sljedeće obvezatne upute:

3.1. Obvezatne upute broj L II o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 12/21).

3.2. Obvezatne upute broj FL I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 12/21).

3.3. Obvezatne upute broj MLN I o postupku kandidiranja kandidata za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačenika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda(„Narodne novine“, broj 39/21).

3.4. Obvezatne upute broj L IV o pravima i dužnostima promatrača („Narodne novine“, broj 39/21), osim u dijelu koji se odnosi na elektroničku aplikaciju za prijavu promatrača.

3.5. Obvezatne upute broj L V o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto („Narodne novine“, broj 39/21).

3.6. Obvezatne upute broj L VI o načinu uređenja biračkog mjesta („Narodne novine“, broj 39/21).

4. Ove Obvezatne upute objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupaju na snagu 23. lipnja 2022.

5. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.