Preskočite na glavni sadržaj

Obvezatne upute broj LN II

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PRIMJENA OBVEZATNIH UPUTA I OBRAZACA NA PRIJEVREMENIM IZBORIMA ZA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA NOVSKE (pdf.)

Postupak kandidiranja na prijevremenim izborima za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Novske koji će se održati 12. lipnja 2022. (dalje: prijevremeni izbori) obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama:

1.1. Obrasci za postupak kandidiranja su:
OLN-1- Prijedlog kandidata za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba
OLN-2- Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
OLN-3- Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe za izbor izvršnog tijela općine/grada/županije/Grada Zagreba 

2. U pripremi i provedbi prijevremenih izbora primjenjivat će se:

2.1. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj L I za pripremu i provedbu izbora-imenovanje izbornih tijela i određivanje biračkih mjesta („Narodne novine“, broj 12/21), i to:

OL-1- Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika/člana stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora
OL-2- Rješenje o imenovanju stalnog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva
OL-3- Izjava o prihvaćanju dužnosti člana proširenog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora
OL-4- Rješenje o imenovanju proširenog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva
OL-5- Rješenje o određivanju biračkih mjesta
OL-6- Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora
OL-7- Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora
OL-8- Rješenje o imenovanju biračkog odbora.

2.2. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj LN II za postupak kandidiranja i za provedbu izbora općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihova zamjenika („Narodne novine“, broj 39/21), i to:

- OLN-6- Glasački listić za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba
- OLN-7- Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika  i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika
- OLN-9- Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika

- OLN-14 -Glasački listić za drugi krug glasovanja za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba
Obrasci zapisnika oznake OLN – 7 i OLN – 9 primjenjuju se i za provedbu drugog kruga glasovanja za izbor gradonačelnika i njegovih zamjenika.

3. Na prijevremenim izborima primjenjivat će se sljedeće obvezatne upute:

3.1. Obvezatne upute broj L II o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 12/21).

3.2. Obvezatne upute broj FL I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 12/21).

3.3. Obvezatne upute broj LN I o postupku kandidiranja kandidata za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika („Narodne novine“, broj 39/21).

3.4. Obvezatne upute broj L IV o pravima i dužnostima promatrača („Narodne novine“, broj 39/21), osim u dijelu koji se odnosi na elektroničku aplikaciju za prijavu promatrača.

3.5. Obvezatne upute broj L V o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto („Narodne novine“, broj 39/21).

3.6. Obvezatne upute broj L VI o načinu uređenja biračkog mjesta („Narodne novine“, broj 39/21).

4. Ove Obvezatne upute objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupaju na snagu 26. svibnja 2022.

5. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.