Preskočite na glavni sadržaj

Izvadak iz zapisnika 240. sjednice

IZVADAK IZ ZAPISNIKA (.doc/.pdf) 240. sjednice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske održane korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije 4. ožujka 2021.

Dnevni red je prihvaćen te je na sjednici usvojeno:
 
Ad.1. Izvješće o provedenom nadzoru godišnjeg financijskog poslovanja i godišnjih financijskih izvještaja za 2019. političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača
Ad.2. Kibernetička sigurnost u provedbi lokalnih izbora 2021.