Preskočite na glavni sadržaj

Izvadak iz zapisnika 239. sjednice

IZVADAK IZ ZAPISNIKA (.doc/.pdf) 239. sjednice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske održane korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije 8. veljače 2021.

Dnevni red je prihvaćen te je na sjednici usvojeno:
 
Ad.1. a) Obvezatna uputa broj L I obrasci za pripremu i provedbu izbora – imenovanje izbornih tijela i određivanje biračkih mjesta
b) Obvezatna uputa broj L II o zaštiti osobnih podataka
c) Obvezatna uputa broj FL I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe
Ad.2. Rješenje o imenovanju stalnih sastava županijskih izbornih povjerenstava i Izbornog povjerenstva Grada Zagreba na lokalnim izborima 2021.
Ad.3. a) Odluka o imenovanju informatičkog koordinatora Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i županijskih informatičkih koordinatora te informatičke koordinatorice za Grad Zagreb na lokalnim izborima 2021.
b) Odluka o određivanju iznosa naknade informatičkom koordinatoru Povjerenstva
c) Odluka o određivanju iznosa naknade županijskim informatičkim koordinatorima i informatičkoj koordinatorici za Grad Zagreb
d) Odluka o imenovanju informatičkog koordinatora za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske – Porezne uprave na lokalnim izborima 2021.
e) Odluka o određivanju naknade informatičkoj koordinatorici za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske – Porezne uprave
Ad.4. Ugovor za uslugu udomljavanja, korištenja, prilagodbe, proširenja i održavanja informatičkog sustava za podršku izborima te uslugu organizacije provedbe informatičke podrške lokalnim izborima 2021.
Ad.5. Pregleda rada Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske u 2020.