Preskočite na glavni sadržaj

Zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina i pripadnika hrvatskog naroda u predstavničkom i izvršnom tijelu.

Zastupljenost nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima jedinica određuje se u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Ako manjina koja sudjeluje u ukupnom stanovništvu jedinice s najmanje 5% ne ostvari pravo na zastupljenost u predstavničkom tijelu u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, ta manjina ima pravo na jednog člana predstavničkog tijela. Također, pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju pravo na zastupljenost u predstavničkom tijelu i u onim jedinicama u kojima je neovisno o udjelu pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu jedinice pravo na zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu propisano statutom jedinice.

Pripadnicima hrvatskog naroda jamči se pravo na zastupljenost u predstavničkom tijelu jedinice u kojoj pripadnici neke nacionalne manjine čine većinu stanovništva.
Ministarstvo pravosuđa i uprave objavit će na svojim mrežnim stranicama podatke o broju članova predstavničkog tijela jedinica koji se biraju iz reda pripadnika pojedine nacionalne manjine. Navedeno će se objaviti i na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva. 
Pravo na zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz redova nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda u pojedinoj općini, gradu odnosno županiji određuje se u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i zakona kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Navedeno pravo imaju i nacionalne manjine kojima je neovisno o udjelu pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu jedinice, pravo na zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina propisano statutom jedinice.
Pripadnicima hrvatskog naroda jamči se pravo na zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana u jedinici u kojoj pripadnici neke nacionalne manjine čine većinu stanovništva.
Zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda bira se neposredno tajnim glasovanjem na mandat od četiri godine, istovremeno, na isti način i po istom postupku kao i općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan.
Pravo predlaganja imaju:
  • političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora,
  • birači.
Kada političke stranke i birači predlažu kandidaturu za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, dužni su prikupiti zakonom propisan broj potpisa birača.
Za pravovaljanost stranačkih kandidatura te kandidatura grupe birača za izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda potrebno je prikupiti najmanje:
  • 35 potpisa birača u jedinicama u kojima ima do 350 pripadnika nacionalne manjine u ukupnom stanovništvu jedinice,
  • 50 potpisa birača u jedinicama u kojima ima više od 350 do 500 pripadnika nacionalne manjine u ukupnom stanovništvu jedinice,
  • 80 potpisa birača u jedinicama u kojima ima više od 500 do 1.000 pripadnika nacionalne manjine u ukupnom stanovništvu jedinice,
  • 100 potpisa birača u jedinicama u kojima ima više od 1.000 do 2.000 pripadnika nacionalne manjine u ukupnom stanovništvu jedinice,
  • 150 potpisa birača u jedinicama u kojima ima više od 2.000 do 5.000 pripadnika nacionalne manjine u ukupnom stanovništvu jedinice,
  • 250 potpisa birača u jedinicama u kojima ima više od 5.000 do 10.000 pripadnika nacionalne manjine u ukupnom stanovništvu jedinice,
  • 450 potpisa birača u jedinicama u kojima ima više od 10.000 do 20.000 pripadnika nacionalne manjine u ukupnom stanovništvu jedinice,
  • 600 potpisa birača u jedinicama u kojima ima više od 20.000 pripadnika nacionalne manjine u ukupnom stanovništvu jedinice.
Na izborima zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda,  ne smiju se kandidirati policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama Republike Hrvatske te  osobe koje su pravomoćnom sudskom presudom osuđene za kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom (izuzev onih osoba koje su pravomoćnom sudskom presudom osuđene za kaznena djela počinjena iz nehaja na kaznu zatvora ako im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom). 
Nitko se ne može istovremeno kandidirati za zamjenika općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika iz reda pripadnika nacionalnih manjina i za zamjenika župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina.
Nitko se ne može istovremeno kandidirati i za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.
Na izborima će biti izabran kandidat koji dobije najviše glasova birača koji su glasovali.

Ako je dvoje ili više kandidata dobilo isti najveći broj glasova izbori će se ponoviti za 14 dana te će na ponovljenim izborima sudjelovati samo kandidati koji su dobili isti broj glasova.
Na sva pitanja za koja Zakonom o lokalnim izborima nije izričito propisano da se odnosi na izbor i mandat zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima vezane uz izbor i mandat općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.